Barnen

Barnen och dagarna på Biet


På Biet har vi idag plats för 20 barn i åldrarna 1-6 år. Utgångsläget är två grupper (Lillbiet och Storbiet) för att varje barn ska få utrymme att utmanas och utvecklas. Samtidigt ser vi den åldersblandade gruppen som en stor tillgång, vilket innebär att vi ibland sammanstrålar avdelningarna vid olika aktiviteter.

För de äldsta barnen har vi en uppskattad femårsklubb tillsammans med andra kooperativ i Linnéstaden. 


forskolechef[snabel-a]bietforskola.se