Grön Flagg

Grön flagg på Biet

Biet är en Grön flagg-certifierad förskola vilket innebär att vi arbetar med långsiktigt miljöarbete på flera nivåer i verksamheten. Arbetet handlar mycket om att öka medvetenheten och kunskapen hos alla i verksamheten så att vi gör mer miljövänliga val. Exempelvis utgår vi alltid från förskolans miljöpolicy när vi köper in tjänster och produkter.


Giftfri förskola

Vi arbetar med att på sikt bli en giftfri förskola. Som ett led i detta försöker vi just nu att minska mängden plast som våra barn kommer i kontakt med på förskolan. Tallrikar i bambu istället för plast, gåbilar och andra leksaker i trä och nya köksredskap i metall eller trä, är några exempel på hur vi minskat användningen av plast i vår verksamhet. Vi arbetar också kontinuerligt med att hitta miljövänliga alternativ när det gäller städartiklar och annan utrustning.


Mat och sopor

Sedan en tid tillbaka använder vi på Biet ekologiska livsmedel till frukost och mellanmål. Det pågår också ett arbete med att hitta en lunchleverantör som kan leverera helt ekologisk mat. I dagsläget har vi vegetarisk lunch en dag i veckan. Vi källsorterar samt komposterar våra sopor, och engagerar barnen i arbetet.


Sinnenas stig på utegården

Biet har planer på att använda en planteringsyta på förskolans innergård för att angöra en "sinnenas stig", vilket innebär

en liten slingrig stig genom örter, kryddor och blommor som barnen sedan kan känna och lukta på.


Kom gärna med fler gröna tips till oss på gronflagg[snabel-a]bietforskola.se