Verksamheten

Föräldrakooperativet Biet


Biet bildades 1993 och är sedan starten en förskola med god ekonomi och en väl fungerande organisation. Vi har ett etablerat och gott samarbete med stadsdelsförvaltningen i Linnéstaden, vars rekommendationer vi följer. Vi tar del av det kulturella utbudet i stadsdelen genom KULF (Kultur i Förskolan). Biet är medlem i arbetsgivarorganisationen för kooperativa företag, Fremia, samt Idéburen Välfärd (IV).


Biet har en verksamhetsplan som utgår från målen i Läroplan för förskolan (Lpfö98/2010). Den används när vi planerar och utvärderar vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens behov och intressen. Leken har stort utrymme på vår förskola och vi arbetar ständigt med värdegrundsfrågor. Dokumentation är en viktig del av verksamheten och alla barn har en egen portfolio som visar barnets utveckling och lärande under sin tid på förskolan.


2011 påbörjades vårt arbete att bli en förskola som arbetar för en hållbar utveckling. Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att kunna arbeta för en hållbar utveckling. På olika plan kan vi arbeta med ekologiska, sociala/kulturella och ekonomiska frågor tillsammans med barnen, personalen och föräldrarna. Vi vill ge barnen verktyg och kunskap så att de kan göra bra val för framtiden. Vårt miljöarbete har som mål att tillsammans med barnen och föräldrarna lära oss att ändra våra vanor för att minska de ekologiska fotavtrycken. Vi är även certifierade för Grön flagg. Läs mer om Biets Grön flagg-arbete här


forskolechef[snabel-a]bietforskola.se