Styrelsen

Styrelsen

Biet är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av ordförande, kassör, tre ledamöter plus två suppleanter. I styrelsen fattas regelbundet beslut som rör Biets verksamhet, personal och arbetsgrupper.


Möten

Utöver styrelsens möten kallar ordföranden samtliga föräldrar till stormöte två gånger per termin, då frågor som behöver diskuteras i större grupp tas upp, arbetsuppgifter fördelas, aktivitetsdagar, arbetsdagar, läger och annat beslutas. En gång om året hålls årsmöte och stämma, med nyval till styrelseposterna.


Frågor?

Har du frågor om föreningsarbetet, avgifter, pedagogik eller dylikt? Kontakta gärna styrelsen via mail.


styrelse[snabel-a]bietforskola.se