Personalen


Susanna Komsell


Utbildad barnskötare och hälsopedagog.
Pedagog på Lillbiet.

Maria

Larsson


Legitemerad förskollärare.

Pedagog på Lillbiet.

Malin Dahlström


Utbildad barnskötare.

Pedagog på Storbiet.

Ingemo
Silván


Legitimerad förskollärare.
Pedagog på Storbiet. 

Ylva

Howard


Förskollärar-assistent.

Pedagog på Storbiet.Eva

Farkas


Rektor förskolan Biet.Personalen


Vi har hög personaltäthet på Biet. I personallaget på Biet ingår fem personer, där två pedagoger arbetar dedikerat med de äldre barnen och två med de yngre. Dessutom finns en femte pedagog som går in där behovet är som störst för tillfället. Dessutom har vi en dedikerad rektor tillsammans med tre andra kooperativa förskolor i Göteborg, på Biet jobbar hon 25%.


Tillsammans besitter arbetslaget på Biet en bred kompetens och lång erfarenhet av barn och förskoleverksamhet. Regelbunden kompetensutveckling, pedagogisk handledning, planerings- och utvärderingsdagar är självklarheter på vår förskola.


personalen[snabel-a]bietforskola.se

rektor[snabel-a]bietforskola.se