Personalen


Susanna Komsell


Utbildad barnskötare och hälsopedagog.

Malin

Björnestad


Legitemerad förskollärare.


Malin Dahlström


Utbildad barnskötare.


Ingemo
Silván


Legitimerad förskollärare.

Ylva

Howard


Förskollärar-assistent.
Eva

Farkas


Rektor förskolan Biet.Personalen


Vi har hög personaltäthet på Biet. I personallaget på Biet ingår fem personer, där två pedagoger arbetar dedikerat med de äldre barnen och två med de yngre. Dessutom finns en femte pedagog som går in där behovet är som störst för tillfället. Dessutom har vi en dedikerad rektor tillsammans med tre andra kooperativa förskolor i Göteborg, på Biet jobbar hon 25%.


Tillsammans besitter arbetslaget på Biet en bred kompetens och lång erfarenhet av barn och förskoleverksamhet. Regelbunden kompetensutveckling, pedagogisk handledning, planerings- och utvärderingsdagar är självklarheter på vår förskola.


personalen[snabel-a]bietforskola.se

rektor[snabel-a]bietforskola.se