Föräldrarna

Vad innebär det att vara en kooperativ-förälder på Biet?


JOUR & STÄDNING
Kooperativet har aktivt satsat på att minska arbetsinsatsen för föräldrarna. Därför har vi tagit bort jouren och genom att hyra in en städfirma så sköter inte längre familjerna städet.

ARBETSGRUPPER

Föräldrarna är medlemmar i någon av följande arbetsgrupper:

  • Styrelse
  • Lokal
  • Mat och städ
  • Rekrytering
  • Personaladministration
  • Kommunikation
  • Aktivitet
  • Grön Flagg
  • Avtal och bidrag


STORMÖTEN

Två gånger per termin har vi stormöten där minst en från varje familj deltar.


ANDRA AKTIVITETER

För dom som vill anordnas till och från också aktiviteter utanför Biet, t.ex. AW för föräldrarna och familjeträff då familjerna lär känna varandra lite mer utanför Biet.


styrelse[snabel-a]bietforskola.se