Föräldrarna

Vad innebär det att vara en kooperativ-förälder på Biet?

Våra barn har fått en fantastisk start inför skollivet. Jag är övertygad om att Biet bidrar stort till barnans sociala utveckling och ett respektfullt bemötande av både jämnåriga och äldre

JOUR & STÄDNING

Kooperativet har aktivt satsat på att minska arbetsinsatsen för föräldrarna. Därför har vi tagit bort jouren och genom att hyra in en städfirma så sköter inte längre familjerna städet.

ARBETSGRUPPER

Föräldrarna är medlemmar i någon av följande arbetsgrupper:

  • Styrelse
  • Lokal
  • Mat och städ
  • Rekrytering
  • Personaladministration
  • Kommunikation
  • Aktivitet
  • Grön Flagg
  • Avtal och bidrag

STORMÖTEN

Två gånger per termin har vi stormöten där minst en från varje familj deltar.

ANDRA AKTIVITETER

För dom som vill anordnas till och från också aktiviteter utanför Biet, t.ex. AW för föräldrarna och familjeträff då familjerna lär känna varandra lite mer utanför Biet.